Aura Herbals - polski producent suplementów diety Prosto dla zdrowia
Hand Writing on Sticky Note Memo

Projekty UE

Aura Herbals Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Promocja marki produktowej marki Aura Herbals na targach Vitafoods Europe 2023 w Genewie” w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Cele i planowane efekty projektu:

Celem przedstawionego projektu jest przede Umacnianie relacji z obecnymi kontrahentami i dostawcami. Promocja marki Aura Herbals oraz Pozyskanie kontrahentów do świadczonej usługi produkcji kontraktowej suplementów diety. Wartość projektu: 102 776,96 PLN Wkład funduszy europejskich: 51 388,48 PLN


Cel projektu:

Aura Herbals Sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup usług doradczych w procesie analizy potrzeb, doboru rozwiązań teleinformatycznych oraz analizy w celu wdrożenia systemu ERP  do zarządzania firmą.
  • Całkowity koszt projektu: 41 600 PLN
  • Wydatki kwalifikowane: 41 600 PLN
  • Dofinansowanie ze środków europejskich: 20 800 PLN


Beneficjent Aura Herbals Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Promocja marki produktowej Aura Herbals na rynkach Zatoki Perskiej w latach 2021-2022” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Cele i planowane efekty projektu:

Celem przedstawionego projektu jest przede wszystkim promocja marki produktowej Aura Herbals na wskazanych rynkach Zatoki Perskiej poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej
  • Wartość projektu: 406 866,67 PLN
  • Wkład funduszy europejskich: 305 150,00 PLN