Aura Herbals - polski producent suplementów diety Prosto dla zdrowia

Kariera

01.09.2023 —

Pracownik Produkcji

Wymiar pracy

Pełny

Wynagrodzenie brutto (od do)

4600-5000

Rodzaj umowy

Umowa o pracę

Branża / kategoria

Produkcja

Twój zakres obowiązków

 • Prace związane z nasypywaniem, i napełnianiem butelek substancjami wg receptur
 • Konfekcjonowanie produktów: pakowanie gotowych produktów w kartoniki i opakowania zbiorcze.
 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Naklejanie naklejek, etykiet itp.
 • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy i przestrzeganie zasad BHP.

Wymagania

 • Wykształcenie min. średnie
 • Posiadanie własnego samochodu ze względu na dojazd
 • Chęć do pracy, uczciwość i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • Kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
 • Staranność, dokładność i chęć przyswojenia nowych umiejętności

Oferujemy

 • umowa o pracę na cały etat
 • dodatkowe wsparcie finansowe w ramach dojazdów
 • praca w stałych godzinach
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne PZU
 • atrakcyjne bonusy za wkład w rozwój firmy/stanowiska
 • praca w dobrej atmosferze, w nowoczesnej firmie i nowym zakładzie produkcyjnym
 • dofinansowanie karty Medicover
 • rabat pracowniczy na produkty Aura Herbals.

Aplikując poprzez wysłanie maila na [email protected] lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Aura Herbals SP. Z O.O. z siedzibą w: Sopot 81-754, ul. Grunwaldzka 49/2 (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected]

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

zwiń rozwiń

Administratorem danych osobowych jest AURA HERBALS Jarosław Paul.., Tel: 533 229 890, e-mail: [email protected]. Cel przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zatrudnienia pracownika. Podstawami prawnymi przetwarzania są: art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w związku z przepisami m.in. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, dobrowolna zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych oraz w przypadku zawarcia umowy o pracę dodatkowo umowa o pracę łącząca pracodawcę i pracownika. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie. Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Okres przechowywania danych: Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku zawarcia umowy o pracę, dane będą przechowywane przez czas określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa / do momentu przedawnienia roszczeń. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym i by możliwe było zawarcie umowy o pracę. Podanie przez Państwa pozostałych danych nieokreślonych Kodeksem Pracy jest dobrowolne. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Nie mamy oferty pracy, której szukasz?

Napisz, jak możesz pomóc budować Naszą firmę.
Wyślij zapytanie. Możliwe, że odezwiemy się do Ciebie.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy dostarczać na [email protected]